schilderijen1850-1950.com biedt een actueel overzicht van onze collectie schilderijen uit de 19e en de 20e eeuw. Door ons toe te leggen op de "kleine meesters"  zijn wij in staat een bestand op te bouwen waarin wij trachten, naast het opbouwen van een representatieve collectie , ook uitgebreid aandacht te geven aan de achtergrond van de schilders. Hierbij is het niet de bedoeling enige vorm van volledigheid na te streven. Wel ontwikkelt onze site zich in de richting van een lexicon. 

Aanvullingen en suggesties zijn dan ook van harte welkom.

Evert Pieters:

openingstijden

Omdat wij onze kunsthandel aan huis voeren zijn wij open, als wij thuis zijn. Ook ’s avonds en in het weekeinde. Om te voorkomen dat u onverhoopt voor een vaste deur komt te staan, is het aan te raden van te voren even  te bellen of te mailen.

Ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief vol met wetenswaardigheden en een opgave van de nieuwe aanwinsten binnen onze collectie.

Hier aanmelden kunst@hccnet.nl 

ruilen
Mocht U binnen 3 weken na aanschaf om wat voor reden toch niet tevreden zijn met uw aankoop, dan stellen wij u in staat het weer in te ruilen tegen een ander schilderij uit dezelfde prijsklasse.
 
korting
aangegeven prijzen zijn in euro, netto per omschreven werk. Bij aankoop van meerdere schilderijen tegelijkertijd bieden wij u een aantrekkelijke korting.
 
conditie
Aangeboden schilderijen zijn schoongemaakt, indien nodig van een nieuwe vernislaag voorzien. Ook de lijsten zijn indien in goede conditie en uit de tijd passend bij het werk, schoongemaakt of gerestaureerd. Waar dit niet mogelijk was is het schilderij geplaatst in een nieuwe passende lijst. Kortom al onze schilderijen zijn klaar om zo aan de muur te hangen.
 
aankoop
Heeft u schilderijen in uw bezit van kleine meesters uit de periode 1850-1950, zend ons dan een foto en wij laten u per omgaande weten of wij interesse in aankoop hebben. 
 

Bronvermelding

Wij streven er naar om op deze site een hoog informatief niveau te handhaven. Daarom zijn wij altijd geïnteresseerd in zowel aanvullende gegevens van de door ons aangeboden werken als ook in gegevens van de genoemde schilders, hun werk en hun leven. De volgende bronnen hebben wij reeds geraadpleegd.

- Evert, schilder van de Rotterdamse Maas

Aan dit boek van Aad Knoops ontleenden wij de teksten over het leven en het werk van Evert Moll

- Pieter Scheen, lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950   
 
Voorzover schilders in de Scheen zijn genoemd hebben wij deze gegevens geheel of ten dele in de teksten verwerkt.
 
- Schilders van Drenthe
 
Aan dit boek van Roel Sanders ontleenden wij de gegevens over Hendrik Poeder, Roel Wildeboer, Johannus Nicolaas jr., Hein Kray, Hobbe Smith en Albert Torie.
 
- Meppel en zijn schilders
 
Dit boek van Be Doorten was o.a. bron voor de gegevens over Roel Wildeboer, Albert Torie, Antony Keizer en André Idserda.
 
 
- Scriptie drs. Robert A. Baljeu
 
Aan deze scriptie ontleenden wij het grootste deel van de gegevens over het leven en het werk van de zeeschilder Haaike Abraham Jaarsma.
 
- Cor Noltee, breed gezien, door Bert Jintes
 
De tekst bij de werken van Noltee zijn ontleend aan de gegevens zoals in het boek Cor Noltee, breed gezien zijn opgenomen.
 
 
- Hollandse bollenvelden door Herman van Amsterdam.

passages over het leven van Arnoud van Gilst ontleenden wij aan deze uitgave.

 
 
- De valk Lexicon kunstenaars Laren-Blaricum
 
Voor de beschrijving bij de schilders Jac Eriks, André Idserda, W.G.F. Jansen, G.F. van Schagen, Johan Scherrewitz, Evert Pieters, Willem Noordijk, Cornelis Vreedenburgh,Tilly Moes, en David Schulman keken wij naar de De Valk Lexicon
 
- Tentoonstellingsbrochure West Fries Museum in Hoorn
 
Van het West Fries Museum in Hoorn ontvingen wij de tekst behorende bij de overzichtstentoonstelling die in 1985 aan het werk van Adriaan Volkers
werd gewijd. Deze brochure werd opgesteld door mevr. Annalies de Boer van de educatieve dienst van het West Fries Museum
 
- hoogtepunten uit de Piet van Wijngaerdt collectie dr. L., door Cees   
 Hofsteenge en Hans Lakke
 
Dit boekje werd door kunsthandel Hofsteenge in Groningen uitgegeven ter gelegenheid van de verkooptentoonstelling in het Drents museum in Assen in de
maanden mei en juni 2002 en vormde de basis voor onze tekst over het leven en het werk van Van Wijngaerdt.
 
 
- Aan deze pagina ontleenden wij de informatie over Dik Smorenberg.
 

www.smorenberg.8k.com

- Streekschilders

In de loop der tijd zijn er vele streek en regio gebonden schilders geweest die zich al dan niet hebben verenigd om elkaar te stimuleren en te inspireren. In enkele gevallen leidde dat  tot het ontstaan van begrippen als de Haagse School, de Larense School en de Leidse School. In andere gevallen waren het hechte vrienden kringen of simpelweg ontstonden er contacten in verenigingsverband. De Meppeler Kunstkring “De Oase” is hier een voorbeeld van. Zonder dat er sprake is van een Meppeler School ontstond er toch binnen deze vereniging een wezenlijke beïnvloeding over en weer.

Binnen onze collectie onderscheiden wij een aantal Scholen en/of streekgebonden schilders, die niet noodzakelijkerwijs elkaar beïnvloed hoeven te hebben, maar een ding gemeen hebben; de omgeving van de streek waarin zij werkten en de collegae- en vriendenkring waarbinnen zij zich bewogen  heeft hen in mindere of meerdere mate geïnspireerd.