Hendrik Johannes Duiverman (1906-1973)

  • Parijs straatgezicht              VERKOCHT
  • olieverf op doek, 50 x 40 cm, geplaatst in een fraaie lijst
  • gesigneerd voluit H.J. Duiverman    

Hendrik Johannes Duiverman werd in 1906 in Leiden geboren. Hij woonde en werkte in Leiden, Voorschoten en in Den Haag. Daarnaast verbleef hij in het buitenland; o.a. in  Keulen en Lugano.

Duiverman was een  leerling van de Akademie voor Beeldende Kunst in Den Haag. Ook studeerde hij kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Na zijn opleiding vestigde hij zich in Leiden onder leiding van zijn leermeester Chris van der Wind. Hij schilderde, aquarelleerde en tekende (pen en pastel) oorspronkelijk landschappen. Later ontwikkelde hij zich in de richting van meer moderne kunstuitingen, zoals het surrealisme.

Hij begon als zo velen van zijn kunstbroeders: De Haagse Academie. Van geboorte Leidenaar, onderhield hij langdurige contacten met de veel oudere Van der Wind, met wie hij het toenmalige schildersoord Nieuwkoop regelmatig bezocht, om er buiten studies te maken. Dan 4 jaar kunstgeschiedenis studeren in Leiden bij prof. De Waal, gevolgd door een verblijf in het buitenland. Hier sprak de natuur hem onvoldoende aan en verlangde hij terug te keren naar het eigen milieu.

Hier onderging hij de directe aanraking met de glorie van een ver en een nabijer verleden, zoals dit in de Leidse musea, zo dichtbij, was opgetast: Lucas van leyden, Jan Steen, maar ook een Floris Verster en een Bakker Korf.

Duiverman was lid van “Pulchri Studio” in Den Haag en van de Haagse Kunstkring.