Kees van Waning (1861-1929)

  • gezicht op een stadsgracht
  • olieverf op doek, 47 x 64 cm                          VERKOCHT
  • gesigneerd C. van Waning r.o.
 
 
Cornelis Anthonij "Kees" van Waning werd in 1861 in Den Haag geboren. Hier overleed hij ook in 1929. Hij woonde en werkte in Den Haag, Voorburg en Rijswijk. Ook maakte hij studiereizen naar België en Frankrijk.
 
Kees van Waning was een leerling van  Fr. Becker en J.M. Schmidt Crans, daarna hoofdzakelijk van J. Bosboom. Later kreeg hij raadgevingen van Willem Maris.
Hij schilderde, aquarelleerde en tekende landschappen, stadsgezichten, havens, rivieren en zeeën in een impressionische stijl. Hij was lid van "Pulchri Studio" in Den Haag en van "Arti et Amicitae" te Amsterdam.

Toen Cees van Waning in Den Haag woonde, was het Willem Maris die hem aanmoedigde  om vooral buiten te werken. Het onbezoedelde duingebied lag vlakbij. Reeds in 1888 - hij was toen 27 jaar oud -  verkocht  hij duinlandschappen en strandgezichten voor soms 800 gulden per stuk, in die tijd een geweldig bedrag. De grote meester Bosboom gaf hem vriendelijk raad en er volgde goede kritieken. Op een groepstentoonstelling aan het einde van de 19e eeuw toonde hij vooral stadsgezichten en ferm geborstelde landschappen In heldere kleuren.

 
Werk van Kees van Waning is o.a. opgenomen in de collecties van het Haags Gemeentemuseum, het Dordrechts Museum en van het Frans Halsmuseum in Haarlem.

Uit Het Vaderland d.d. 24 april 1899 t.g.v. een Pulchri-tentoonstelling

Nu C.A. van Waning.

Flink en knap komt deze jonge man uit den hoek. Hier is hij met zijn 15 stukken, waaronder 3 kapitalen en hij kan zich laten kijken. Stadsgezichten te Amsterdam, Feijenoord ( ’n briljant werk) ’s-Gravenhage, Dordt hebben al lang hun bezitters gevonden. Een diepe impressie maakte op mij “de Garonne bij Bordeaux”, met ’n mooien lichtval op het water aan den horizon en de huizen op den oever. “Op de “ Merwede “ heeft een doorwerkte lucht met goede inwerking op het water. “Uit mijn atelierraam te Loosduinen” is ’n aardig geval, net iets om te willen hebben; en zo dacht de heer J.C.L. Cambier er ook over

Eindelijk moet vermeld het groote doek “De Bierkade te ‘s- Gravenhage “ , waarmee Van Waning onlangs te Barcelona de groote gouden medaille haalde. ’t Hangt niet erg gunstig; maar zooveel is er wel van te zien, dat de medaille dubbel en dwars verdient blijkt.

 

 

Ga terug