Willy Schoonhoven van Beurden (1883 - 1963)

  • beeklandschap met berkenbomen
  • aquarel, 30 x 45 cm                                           EUR 150,-
  • Gesigneerd, voluit 

Alexander Franciscus Willem Emile (Willy) van Schoonhoven van Beurden werd in 1883 in Roermond geboren. Hij overleed in 1963 in Zuidlaren. Hij woonde en werkte in Roermond, Maastricht, Amsterdam 1905-1906, Roermond tot 1908, Amsterdam 1908, Laren tot 1925, Amsterdam tot 1946, Emmen 1947, Anloo tot 1955 en daarna in Zuidlaren.

Van Schoonhoven van Beurden was leerling van de Rijksnormaalschool te Amsterdam en van Jhr R.A.A.J. Graafland, E.S. van Beever en van Jan Toorop. Hij schilderde, tekende en etste landschappen, bloemen, figuren en stadsgezichten. Hij werkte doorgaans in een luninistische stijl maar paste zich, in zijn eigen woorden “gaandeweg aan de tijd aan” Maakte ook houtsneden. Van beroep was hij leraar kunstgeschiedenis en tekenen aan het Amsterdamse Lyceum. In de zomers verbleef hij graag in Zuid Limburg, de provincie Utrecht en het Gooi terwijl hij de winter graag in Oostenrijk of zwitserland doorbracht.

Gaf onder meer les aan Ali. Alsema, C.J. Postma, R. Palache en J. Troelstra. Was lid van St. Lucas en van “De Onafhankelijken” te Amsterdam.

Ga terug