Willem Elisa Roelofs (1874-1940)

  • Boerderijen aan een plas
  • olieverf op doek, op board 30x 40 cm         VERKOCHT
  • gesigneerd voluit, en verso 1917

  • Storm over de polder
  • olieverf op board, 29 x 44 cm in klassieke lijst.                      
  • gesigneerd voluit l.o.                    VERKOCHT

  • Plasgezicht bij Noorden
  • olieverf op board, 24 x 44 cm         EUR 750,-
  • gesigneerd l.o,

Willem Elisa Roelofs werd in 1874 in Schaerbeek geboren. Hij overleed in 1940 in Den Haag. Woonde en werkte in Den Haag, Brussel, Groenendaal Den Haag, Leerling van zijn vader Willem Roelofs en van de Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag o.l.v. Frits Jansen, Schilderde, etste, tekende en aquarelleerde stillevens, meestal met dode zeevissen, voorts bloemen, landschappen en een enkel figuurstuk.

Was lid van Arti et Amicitae te Amsterdam en van Pulchri studio in Den Haag. Willem Elisa Roelofs schilderde veelvuldig in de streek rondom Noorden, zo blijkt uit onderstaande brief die hij aan het gemeentebestuur van Nieuwkoop zond met een verzoek tot kwijtschelding van belasting voor zijn verblijf in Noorden.

Voorburg, Westeinde 54
5 Nov. 21

Aan de Gemeente Raad van Nieuwkoop (ZH)

'Mijne Heeren

Tot nog toe was ik nog niet bij machte aan mijne verplichtingen, inzake belastingschulden aan Uwe gemeente te voldoen.

Uw geachte colege zou mij ten zeerste verplichten indien het mij of geheel of gedeeltelijk van deze verplichting zou kunnen ontheffen.

Het houten gebouwtje dat ik gedurende enkele weeken 's jaars heb betrokken, als schilderatelier en gelegen te Noorden, heb ik in 1920 slechts van 2 of 3 Juli tot een der laatste dagen van Augustus in gebruik genomen, de rest van het jaar heb ik er alleen enkele meubelstukken, in hoofdzaak bestaande uit voor de uitoefening van mijn bedrijf noodzakelijk, daar in achter te laten. Ook in 1919 was dat het geval.

In 1921, dit jaar, heb ik er zelfsch in het geheel geen gebruik van gemaakt en reeds in Juli al mijn meubels daaruit weggehaald of gedeeltelijk aan den Heer Hakkeling (den eigenaar) overgedaan.

Waren het niet dat wij kunstschilders een zeer moeilijke economische tijd doormaken en wij allen met zeer veel moeite aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zoo had ik U reeds lang dit betrekkelijk klein belasting bedrag reeds overgemaakt, maar in deze voor ons zeer moeilijke tijden is mij dit tot nog toe te bezwaarlijk geweest.

Had ik in Nieuwkoop niet nog, nevens mijnen huur voor het atelier, belastingen te betalen gehad zoo had ik waarschijnlijk dit atelier aangehouden, en had ik door kunnen gaan aldaar en pension te leven, in het pension van Verzijden te Noorden.

Ik geef U dan ook in overweging andere kunstschilders welke van de bestaande gelegenheid, om in Noorden hetzij in Nieuwkoop naar de natuur te komen werken, minzaam te behandelen op belasting gebied, daar zij anders eveneens weg zullen blijven en niet alleen zij, het zij direct of indirect, geld in de gemeente brengen, maar door hunne aanwezigheid ook veele andere die hier komen opzoeken en enkele dagen aldaar verblijf houden, de gemeente financieel bevoordeelen.

Uw colege, mijn wensch herhalen, om bovenstaande reedenen, mij wel ter willen te willen zijn verblijf ik met den meeste'.

 

Ga terug