Gouda, NV Plateel Fabriek Zuid Holland (1898 - 1964)

 model 4278

 

 • plateel jardiniere, model 4278, L=35,5

 • langwerpige jardiniere met horizontale rand en horizontaal hoekige oren.

 • veelkleurig decor van tulpen in blauw, geel, groen en paars op groen fond 

 • puntgaaf en gemerkt

 • Euro 550,-

 

 model 5480

 

 • kan met oor, model 5480, Joma 2547

 • hoogte 16 cm, doorsnede 13 cm

 • puntgaaf en gemerkt

 

 • Euro250,-

 

 model 4658

 

 • bolkan met oor, model 4658,  Avon

 • hoogte 24 cm, doorsnede 14 cm

 • puntgaaf en gemerkt 

 

 • Euro 275,-

 

De oprichter van Gouda’s eerste plateelfabriek was een initiatief van Egbert Estie (1865-1910), die niet onbekend was met het vak. In Amsterdam stond hij al van zijn zeventiende geregistreerd als plateelschilder. Ook werkte hij nog bij de Kunstaardewerkfabriek van de weduwe Brandjes te Purmerend alvorens hij naar Gouda  kwam om in 1897 met Adriaan Jonker de firma Plateelbakkerij Zuid-Holland, E Estie & Co. op te richten.

Voor de eerste modellen liet men zich vooral inspireren door het Rozenburg assortiment. Soms zijn de gelijkenissen wel erg frappant. Zuid Holland was echter vanaf het begin af aan een marktgerichte onderneming, die met een breed aanbod van vormen en decors een even zo breed publiek van dienst wilde zijn. Tot het brede scala aan decoraties  behoorden naast de modieuze picturale genres, traditionele decors in de trant van het Delfs blauw-wit en polychroom aardewerk en decors met landschappen, zeestukken en portretten.

In de loop der jaren groeide Zuid Holland uit tot een grootschalige onderneming waar het beschilderen verviel tot een routinematige handeling. Toch werd er vanaf 1908 regelmatig met kunstenaars samengewerkt. Terwijl aan technische experimenten steeds ruim baan werd gegeven. In 1909 vond er een belangrijke en voor het plateel gezichtsbepalende ontwikkeling plaats met de introductie van het (half) matglazuur, met de daaraan gerelateerde vinding van het voor-brand-schilderen.

De samenwerking met kunstenaars kreeg in de jaren 20 een belangwekkend vervolg met de oprichting van de afdeling kunstnijverheid in 1924, o.l.v. L.J. Muller, die zich binnen het bedrijf  gaandeweg had ontwikkeld van plateelschilder tot hoofdontwerper. In de loop der jaren hebben vele andere kunstenaars hun medewerking verleend aan het ontstaan van de modellen en de decoraties van Zuid Holland.